For at saker skal bli løst raskest mulig trenger vi serienummer og navn på produktet. 


Navn på produktet - Her ønsker vi merke slik som Precor, gym80, Techno Gym, Life osv. 


Serienummeret finner dere ofte på følgende plasser:

Cardio enheter - Foran eller bak på bunnrammen

Styrkemaskiner - Sitter ofte bak på rammen, langt ned på apparatet